O projekcie Beskidzki Obszar Kulturowy

W powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim oraz w Bielsku-Białej od lat dziedzictwo kulturowe jest przedmiotem specjalnej opieki. Funkcjonują tu liczne izby tradycji i muzea, działa wiele zespołów i grup folklorystycznych oraz twórców ludowych, organizowane są – zarówno latem, jak i zimą – imprezy, których celem jest ochrona i promocja kultury ludowej. Przeważają oczywiście działania o charakterze lokalnym, często ograniczające się do jednej miejscowości lub gminy. Tymczasem Beskidy wraz z terenami podgórskimi, choć różnorodne pod względem kulturowym (Śląsk Cieszyński, Żywiecczyzna, enklawa wilamowicka), stanowią większą całość, głównie o charakterze góralskim, znaczącą nie tylko w skali województwa, ale i kraju.

Projekt Beskidzki Obszar Kulturowy ma charakter społeczny i prorozwojowy. Podstawę stanowią dialog opierający się na partnerstwie podmiotów oraz rozwój bazujący na wewnętrznym potencjale regionu i wyróżniających go atutach – różnorodności i bogactwie. Głównym celem projektu jest zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, tworzenie warunków dla środowisk twórczych i wzrost kompetencji niezbędnych do uczestnictwa w kulturze, a także efektywnego nią zarządzania.

Beskidzki Obszar Kulturowy stawia więc na inicjatywy (m.in. wystawy, koncerty, zajęcia, warsztaty, szkolenia, kursy, wykłady), które aktywizują nieprofesjonalny ruch artystyczny, zachęcają do poszukiwania własnej tożsamości, pielęgnowania lokalnego patriotyzmu, ale i spełniają funkcje promocyjne oraz zwiększają atrakcyjność turystyczną beskidzkich miejscowości.